Wat doen wij?

Een samenwerking met Rebel Republic heeft vele voordelen, maar het meest aansprekende is uiteindelijk; 'het besparen op uw inkoopkosten'. Omdat de inkoopsegmenten van uw organisatie fictief worden gekoppeld aan het totaal volume van onze opdrachtgevers, levert dit automatisch inkoopvoordeel voor u op. Dit is voor niemand hogere wiskunde. Onze service gaat alleen veel verder dan dat. U krijgt 100% service en transparantie, zonder kleine lettertjes, en het meest belangrijke; zonder extra kosten als beschreven. Tijdens onze samenwerking kunt u 24/7 kosteloos gebruikmaken van onze kennis en expertise. Het afsluiten van een overeenkomst is voor ons pas het begin van het contractmanagementtraject wat we altijd gezamenlijk blijven doorlopen. 

5 stappen van nul naar besparen

  1. Uw huidige specificaties, wensen en eisen van het in te kopen product of dienst worden door ons geïnventariseerd en verwerkt in een tenderdocument. Appels worden immers altijd met appels vergeleken;
  2. Uw product of dienst koppelen we aan het bestaande volume binnen het segment wat wij beheren voor onze opdrachtgevers. Vervolgens zetten wij dit uit in de markt;
  3. U ontvangt van ons een helder en concreet overzicht van de prijsaanbiedingen met daarin uw besparingspotentieel verwerkt;
  4. Maakt u gebruik van het aanbod (geen verplichting), dan stelt Rebel Republic de overeenkomst voor u op. Hierin worden geen afnameverplichtingen vastgelegd. Wel een prijsvastheid en bijhorende condities voor minimaal één jaar.
  5. De overeenkomst wordt, na ondertekening door uw eigen organisatie, opgenomen in ons contractmanagementsysteem. Hierdoor voeren wij minimaal tweemaal per jaar naast de kwaliteitscontroles ook de financiële audits voor uw organisatie uit. Gedurende de looptijd van de overeenkomst plannen we meerdere evaluatiemomenten met de betrokken partijen binnen uw organisatie. Deze tussentijdse evaluatiemomenten zorgen er voor dat de overeenkomst "up-to-date" blijft. Elementen die niet worden gebruikt, worden verwijderd en artikelen die nieuw in het vastgelegde assortiment zijn, worden toegevoegd tegen de geldende condities. Hierdoor is uw overeenkomst altijd up-to-date.

Twee maanden voor afloop van de overeenkomst vragen wij of u de samenwerking (overeenkomst) wenst te verlengen of opnieuw wenst te tenderen. Bij verlenging of opnieuw tenderen, worden de bovengenoemde stappen opnieuw voor u uitgevoerd. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de overeenkomst wordt deze, zonder kosten, ontbonden.